مقالات پیشنهادی

مسئولیت های یک کتابفروش

در این مقاله کوتاه مسئولیت های اصلی و مهم یک کتابفروشی بیان شده است .  

چرا کتابفروشی ها کباب می شوند؟؟

چرا کتابفروشی ها کباب می شوند؟؟

چگونه سود کاروکسب کتابفروشی خود را افزایش دهیم؟؟

افزایش سود کتابفروشی بر اساس مدلهای توسعه جهانی کتابفروشی ها

نام کتابفروشی خود را چگونه انتخاب کنیم ؟

اسم کتابفروشی خود را چگونه انتخاب کنیم؟ موارد مهم در انتخاب نام کتابفروشی

تاریخ شفاهی کتاب- کاظم علمی کتابفروش

کاظم علمی کتابفروش مدیر نشر ذهن آویز و مرکز پخش فرهنگ گسترش مطالعات

عضویت در خبرنامه سایت

برای آگاهی از جدید ترین خبر ها در حوزه کتاب و کتابفروشی عضو خبرنامه ویژه کتابفروشی شوید :