مطالب پیشنهادی

نکات مهم مربوط به سایت کتابفروشی و انتشارات

یک سایت ویژه کتابفروشی و انتشارات چه ویژگی های باید داشته باشد؟؟ ایا با وجود وبسایت های زیاد در حوزه کتاب می توان رقابت کرد و فروش داشت

بیزینس پلن وب سایت کتابفروشی +PDF

چگونه برای وب سایت کتابفروشی خود یک بیزینس پلن حرفه ای بنویسیم.؟؟ ایا بدون طرح کاروکسب برای سایت کتابفروشی می توان موفق شد.

چک لیست پیدا کردن فضای مناسب برای کتابفروشی

چک لیست بررسی پیدا نمودن بهترین مکان برای راه اندازی کتابفروشی. با این چک لیست می توانید دقیقا بدانید کجا کتابفروشی خود را راه اندازی نمایید و مزیت های مکان کتابفروشی خود را بررسی کنید.

حضور خود را دربازار حفظ کنید

چگونه با توجه به شرایط اقتصادی و مشکلات متعدد در کتابفروشی حضور خود را در بازار حفظ کنیم . کسب و کارهای که در دوران رکود دوام بیاورند در بهار اقتصادی شکوفایی زیادی خواهند داشت .

راهکارهای برون رفت از مشکلات پیش روی کتابفروشی ها

چگونه می توان در سالهای پیش رو برای کارو کسب کتابفروشی ها بر مشکلات غیر قابل پیش بینی و موارد پیش امده در اقتصاد ایران که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم بر کار شما تاثیر می گذارد  فائق بیاییم؟؟ چه راهکارهای هست که شغل کتابفروشی خود را حفظ کنیم و حضور خود را حفظ کنیم .

عضویت در خبرنامه سایت

برای آگاهی از جدید ترین خبر ها در حوزه کتاب و کتابفروشی عضو خبرنامه ویژه کتابفروشی شوید :